Бие даан хийх ажил

ОХП”-ын бие даалт
Бодлого 1.  Цаг минут секундыг хэвлэ.
Бодлого 2.  Өгсөн тооны квадрат язгуурыг хэвлэ.
Бодлого 3.  Өгсөн 2тооны утгыг сольж хэвлэ
Бодлого 4.  Өгсөн радиустай тойргийн талбайг ол.
Бодлого 5.  Төрсөн оноо оруулахад тухайн онд хэдэн настай байхыг тооцоол.
Бодлого 6.  Өгсөн m, n хоёр тоог тэнцүү эсэхийг шалга.
Бодлого 7.  Өгсөн 3 тооны ихийг ол.
Бодлого 8.  Гурвалжны катетууд өгөгдсөн бол гипетонузыг ол
Бодлого 9. 1-20 хүртэлх тооны нийлбэрийг ол.
Бодлого 10. Сургуулийн нэрний араас анги нэрээ хэвлэ.


Авах хугацаа: 2014.10.21

No comments:

Post a Comment