Интернэт сүлжээний хурдыг ихэсгэх арга


Broadband холболттой хэрэглэгч Windows XP гийн дотоод тохиргоогоор интернэт болон сүлжээний хурдыг ихэсгэх нь:
Windows-XP үйлдлийн систем сүлжээний bandwidth-ийн 20% -ийг далд нөөцөнд үлдээдэг.
Уг нөөцийг ашиглахын тулд:
 1. Үйлдлийн системд администратор эрхтэй хэрэглэгчийн нэрээр бус, ердийн “Administrator” –оор log on хийж орно.
 2. Start – Run –аас gpedit.msc гэсэн командаар Group Policy Editor –ийг ажиллуулна.
 3. Local computer policy – Computer configuration – Administratuve templates – Network – Qos Packet Scheduler гэж нэвтрээд зүүн цонхонд байгаа Limit reservable bandwidth тохиргоон дээр хулганы зүүн товчлуураар double click.
 4. Setting гэсэн tab –аас “enabled” –ийг сонгож тэмдэглэнэ.
 5. “Bandwidth limit %” гэсэн нүдэнд байгаа хувийг 0 болгож өөрчлөөд Apply, Ok хийж гарна.
 6. Control Panel – Network connections дотроос өөрийн интернэт холболтыг идэвхжүүлээд хулганы баруун товчлуураар Properties –ийг сонгоно. General tab доторхи жагсаалтаас Qos packet scheduler гэсэн хэсэг тэмдэглэгээтэй, enabled эсэхийг шалгана.Байхгүй бол Install гэж сонгоод шинээр суулгана.
 7. Шаардлагтай бол үйлдлийн системийг рестарт хийнэ.

Windows XP үйлдлийн систем хоёр тусдаа NIC карт суулгадаг бөгөөд үүний зөвхөн нэг нь харагддаггүй далд, нөгөө нь Network Connection –оос харагддаг байна. Доорхи твикийг ашигласнаар  палп картыг авч хаян, зөвхөн ажиллагаатай картыг ашигласнаар холболт сайжирна.
 1. Control Panel – Network connections дотроос интернэт холболтоо идэвхжүүлж хулганы баруун товчлуураар Properties –ийг сонгоно.
 2. General tab –аас File and Printer sharing for MS networks болон Client for MS networks гэсэн хэсгийн урдах тэмдэглэгээг авч хаяна.
 3. Windows XP –гийн installation дискнээс support directory-д байгаа support.cab-аас netcap.exe файлыг хатуу дискэндээ хуулна.
 4. Command prompt –оос netcap.exe байрлаж буй directory-г зааж netcap/? Гэсэн каманд оруулаад Enter дарахад netcap-ийн коммандууд болон суугдах netmon driver гарч ирнэ. Хамгийн доор адаптерын жагсаалт гарна.
 5. Netcap/Remove гэж бичээд Enter дарахад netmon драйверийг авч хаяна.
 6. Control Panel / System / Device Manager-ээс network adapter –ийг шалгаж үзнэ. Хоёр адаптерийн шар тэмдэглэгээтэйг нь сонгоод uninstall хийнэ.
 7. Үүний дараа network connection properties –ээс холболт байхгүй болсон эсэхийг шалгаж үзнэ. Шинээр холболт хийх wizard гарвал хүчингүй болгоод компьютероо рестарт хийнэ. Рестарт хийсний дараа network connection properties дотор шинээр “Local Area Connection 2” үүссэн байх ёстой. Уг холболт дээр хулганы баруун товчлуураар Properties –ийг сонгож, General tab –аас File and Printer sharing for MS networks, Client for MS networks, QOS packet scheduler гэсэн хэсгийн урдах тэмдэглэгээг авч хаяад ОК хийсний дараа компьютерийг рестарт хийнэ.

No comments:

Post a Comment